Uppföljning av överenskommelsen

Åtagandena i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi ska följas upp årligen. Därför genomfördes under slutet av 2016 en utvärdering av överenskommelsen. Själva utvärderingen gjordes av en extern konsult, Bert-Ola Bergstrand från Nordic Impact. Själva utvärderingen presenterades sedan på en konferens den 20 november.

Spåren i sanden formar en väg – utvärderingsrapport av Överenskommelsen

Dokumentation av Överenskommelsens uppföljningskonferens