Nu finns vi på YouTube

Nu har Idékom en egen kanal på YouTube. Där kommer vi lägga upp föreläsningar och presentationer som är intressanta för allmänheten att ta del. Först ut i kanalen är presentationerna och föredragen som filmades vid vårt senaste och utökade möte.

Fredagen den 25 september arrangerade samverkansrådet Idékom en halvdag för att samla rådets representanter, politiker från kommunfullmäktige och Social resursnämnd, direktörer från staden med ansvar för social hållbarhet, styrelseledamöter från föreningar och flera direktorer från stora organisationer.

Syftet med halvdagskonferensen var att vi gemensamt skulle samtala om hur vi kan skapa tydligare konturer för det strategiska och praktiska arbetet för att göra hela staden socialt hållbar. Resultaten av samtalen är inte sammanställda ännu, men föredragen finns, som sagt, tillgängliga på vår YouTubekanal.

Presentationerna och föredragen hölls av:

  • Inledningsvis presenterade Marina Johansson, Social resursnämnd och Pia Svanqvist, Göteborgs Föreningscenter, kort om bakgrunden till dagen och upplägget.
  • Margareta Forsberg, Social resursförvaltning, talade om Göteborgs Stads arbete med social hållbarhet och hur det arbetet är organiserat.
  • Ludvig sandberg, Forum, talade om hur social ekonomi kan vara med och bära arbetet med att nå social hållbarhet.
  • Hans Abrahamsson, Institutionen för globala studier, talade om den sociala hållbarhetens villkor ur ett freds- och utvecklingsperspektiv.