Mötesanteckningar

2016

Arbetsanteckningar Idékom 2016-09-22

Arbetsanteckningar Idékom 2016-03-14

Arbetsanteckningar Idékom 2016-02-01

2015

Arbetsanteckningar Idékom 2015-11-23

Arbetsanteckningar Idékom 2015-06-02

Arbetsanteckningar Idékom 2015-04-21

Arbetsanteckningar Idékom 2015-02-03

2014

Arbetsanteckningar Idekom 2014-12-02

Arbetsanteckningar Idekom 2014-10-14

Arbetsanteckningar Idekom 2014-09-16

Arbetsanteckningar Idekom 2014-06-02

Arbetsanteckningar Idekom 2014-02-17

Arbetsanteckningar Idekom 2014-04-07

2013

Arbetsanteckningar Idekom 2013-01-21

Arbetsanteckningar Idékom 2013-03-11

Arbetsanteckningar Idékom 2013-05-13

Idékom Arbetsanteckningar 2013-06-11

Anteckningar planeringsdagar sept 2013

Arbetsanteckningar Idékom 2013-11-18

Arbetsanteckningar Idekom 131216

2010-2012

Arbetsanteckningar 2010-2012

Tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande Samverkan i Göteborg
TU Samverkansöverenskommelse 2012 mellan Göteborgs stad och Social ekonomi

Dokumentationer
Uppstartsdagar med Idékom 3-6/3-2010
Dokumentation av dialogdag 30/9-2010
Dialogmöte 22/3-2011
Dokumentation av överenskommelsedialog 18/10-2011
Dokumentation av undertecknandet av överenskommelsen sept 2012