Länkar

Samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs Stad

Webbsidan Samverkan

Hitta rätt i Göteborgs kommun

Kommunens organisation

Aktuella rapporter-forskning och utveckling

Forskning om samverkan

Malmös väg mot en hållbar framtid

Framtidskommisionens delrapporter

Överenskommelsen

Idéburet offentligt partnerskap
Ideburet-offentligt partnerskap

Nätverk i Göteborg
Integrationsdialogen Göteborg

Sedan hösten 2012 finns Nätverket Integrationsdialogen Göteborg. Nätverket består av olika aktörer som arbetar och engagerar sig i integration- och flyktingfrågor.

Redan 2006 startade Caritas Angered, GöteborgsInitiativet, Individuell Människohjälp (IM), KFUM Göteborg, Röda Korset och Svenska kyrkan ett samarbete kring frågorna. Våren 2012 påbörjades en process för att öka antalet föreningar i arbetet för ett öppet, välkommande Göteborg.

Syftet med Integrationsdialogen Göteborg, är att föreningar som arbetar för integration och som bekämpar främlingsfientlighet och segregation, bättre ska kunna samverka med varandra och med offentliga myndigheter. I dialogen finns ett 25-tal föreningar, enskilda intresserade medborgare, politiker samt offentliga myndigheter som Social resursförvaltning och Stadsledningskontoret Göteborgs stad, folkhögskolor, polisen och Migrationsverket. Dialogen träffas 3-4 gånger per termin. Därutöver bildas arbetsgrupper i aktuella frågor inom gemensamma intresseområden.

Integrationsdialogen i Göteborg välkomnar nya föreningar att delta i nätverket.

Kontaktperson:

Gun Holmertz

Verksamhetsansvarig för Caritas Frivilligcentral Hjällbo

Mobil: 0707 57 53 27

E-post: gun.holmertz@telia.com


.