Inbjudan till högnivåsamtal 29 maj

Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och Civilsamhällets organisationer inom Social Ekonomi antogs av kommunfullmäktige 2012. Den undertecknades av dåvarande kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi (GSE) har nu etablerat en kanslifunktion som ska verka som ett nav i samverkansarbetet mellan parterna. Kansliets namn är: GOT UNITED – Forum för samverkan.

Syfte med detta första högnivåsamtal, då politiker och representanter från civilsamhällets organisationer möts, är att utveckla överenskommelsen som en brygga mellan parterna, att starta aktiv samverkan med kansliet och att legitimera kansliet.

Mål är att tillsammans verka för förebyggande arbete i viktiga frågor som rör staden och dess invånare, att vinsten av en aktiv samverkan blir att delaktigheten ökas, samt att utanförskapet minskas och att demokratin stärks.

Program:

08:30 – 09:00: Kaffe/te och fralla
09:00 – 09:30: Inledning – Pia Svanqvist, ordförande Göteborgsregionens Sociala Ekonomi och Sven Bartilsson, senior advisor Coompanion Göteborg
09:30 – 09:45: Invigning av kansliet – Marina Johansson, kommunalråd (S) och Hampus Magnusson, kommunalråd (M)
09:45 – 10:45: Huvudtalare – ”Civilsamhällets samverkan med politiken” – Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige och VD SERUS – Social Ekonomi och Regional Utveckling i Skandinavien
10:45 – 11:30: Forum för samtal – politiker och civilsamhällets organisationer
11:30 – 12:00: Sammanfattning – Pia Svanqvist och Sven Bartilsson

Varmt välkommen!

Datum: 29 maj 09:00 – 12:00
Plats: Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen

Anmälan om deltagande görs senast 24 maj till GOT UNITED

Marie Zachrisson Gärdehed, samordnare
mariezg@gotunited.se