Hur talar social ekonomi om vilken nytta de gör?

Föreningar har behov av att bättre kunna synliggöra sin verksamhets mervärde och sociala nytta till olika intressenter, bland annat finansiärer och offentlig sektor. De behöver även kunna synliggöra sådana värden enbart för sin egen skull, samt inför föreningarna/medlemmarna själva.

Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) har tagit fram en metodguide som nu är klar och finns att ladda ner här Metodguide