Hur kan vi samverka för att förebygga återfall i brottslighet

Vägen ut! kooperativen deltog den 2 juni 2015 på rundabordsamtal med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Syftet var att hitta nya samarbetsmöjligheter för att förebygga återfall i brottslighet och att diskutera möjligheter och utmaningar i detta arbete.

– Meningsfull sysselsättning och egen försörjning är centralt för att den enskilde ska komma tillbaka in i samhället efter avtjänat straff. Samtidigt inser alltfler företag vikten av att bidra till en bra samhällsutveckling och utvecklar de socialt ansvarstagande inslagen i verksamheten. Jag hoppas att dagens samtal kan bidra till att Kriminalvården får nya samarbetspartners i sitt viktiga uppdrag att förebygga återfall i brott, säger Morgan Johansson i ett pressmeddelande inför mötet.

Kan Sverige ta efter Englands exempel?

Till samtalet var flera socialt ansvarstagande företag och arbetsintegrerande sociala företag inbjudna. Skanska, Vägen ut!, Skyddsvärnet, Jobbverket Tyresö samt Svenskt Näringsliv och deras branschorganisationer. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen deltog också.

Bakgrunden till inbjudan är att sätta fokus på den unga grupp som finns i Kriminalvården och som återfaller i hög grad. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg öppnade med att beskriva Kriminalvårdens utmaningar och inriktning framöver. Därefter delade Skanskas koncernchef Johan Karlström med sig av sina erfarenheter från Storbritannien där Skanska är med i ett Young Offenders program som slussar unga intagna män direkt från anstalt ut till byggarbetsplatser. Gruppen som deltar i detta program återfaller i lägre grad. Frågan för dagen var om detta är något man skulle kunna föra över till Sverige?

Kan vi hitta nya sätt att samarbeta?

Vägen ut! har sedan starten 2002 arbetat med sådana frågor och har stor erfarenhet av att slussa klienter från Kriminalvården in till arbete i sociala företag. Det här samtalet var det första av förhoppningsvis fler där Vägen ut! kooperativen kan vara med och påverka det återfallsförebyggande arbetet, dels genom att dela med sig av sina erfarenheter, dels genom att hitta nya sätt att samarbeta med andra socialt ansvarstagande företag.

Christina Xenos

Metodutvecklare/Projektledare, Vägen ut!