2014 års uppföljning av överenskommelsen

Varje år ska Idékom göra någon form av uppföljning av den lokala överenskommelsen om samverkan. 2014 gjordes den i form av en enkät som skickades ut till tjänstemän i staden och representanter för social ekonomi. Nu är enkäten sammanställd och resultatet är tänkt att användas som underlag till fortsatta samtal mellan parterna.

ENKÄTRESULTAT 2014: uppföljning åtaganden

Workshops om att finansiera socialt företagande

I början av september kommer kommer Business Region Göteborg, vid två workshoptillfällen, dels informera om olika finansieringsstöd vad det gäller socialt företagande, dels  gå igenom ansökan till den redan pågående utlysning inom socialt företagande.

Workshopen är kostnadsfri. Fika serveras och det kommer finnas tid för mingel och frågor. Föranmälan är obligatorisk och senast den senast 27 augusti behöver vi veta att du kommer. Antalet platser är begränsat. OBS! Om du anmält dig, men uteblir utan avanmälan senast kl 15.00 dagen workshopen äger rum debiteras 300 kr.

Här kan du också läsa mer om BRG´s satsning på socialt företagande i Göteborg.

Varmt välkommen!

Datum:

Du kan välja mellan två workshoptillfällen:

  • Onsdag 2015-09-02
  • Torsdag 2015-09-03

Tid:

15:00-17:00

Plats:

Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Kontakt:

Maria Lindström

Tel 031- 367 61 66

Hur kan vi samverka för att förebygga återfall i brottslighet

Vägen ut! kooperativen deltog den 2 juni 2015 på rundabordsamtal med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Syftet var att hitta nya samarbetsmöjligheter för att förebygga återfall i brottslighet och att diskutera möjligheter och utmaningar i detta arbete.

– Meningsfull sysselsättning och egen försörjning är centralt för att den enskilde ska komma tillbaka in i samhället efter avtjänat straff. Samtidigt inser alltfler företag vikten av att bidra till en bra samhällsutveckling och utvecklar de socialt ansvarstagande inslagen i verksamheten. Jag hoppas att dagens samtal kan bidra till att Kriminalvården får nya samarbetspartners i sitt viktiga uppdrag att förebygga återfall i brott, säger Morgan Johansson i ett pressmeddelande inför mötet.

Kan Sverige ta efter Englands exempel?

Till samtalet var flera socialt ansvarstagande företag och arbetsintegrerande sociala företag inbjudna. Skanska, Vägen ut!, Skyddsvärnet, Jobbverket Tyresö samt Svenskt Näringsliv och deras branschorganisationer. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen deltog också.

Bakgrunden till inbjudan är att sätta fokus på den unga grupp som finns i Kriminalvården och som återfaller i hög grad. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg öppnade med att beskriva Kriminalvårdens utmaningar och inriktning framöver. Därefter delade Skanskas koncernchef Johan Karlström med sig av sina erfarenheter från Storbritannien där Skanska är med i ett Young Offenders program som slussar unga intagna män direkt från anstalt ut till byggarbetsplatser. Gruppen som deltar i detta program återfaller i lägre grad. Frågan för dagen var om detta är något man skulle kunna föra över till Sverige?

Kan vi hitta nya sätt att samarbeta?

Vägen ut! har sedan starten 2002 arbetat med sådana frågor och har stor erfarenhet av att slussa klienter från Kriminalvården in till arbete i sociala företag. Det här samtalet var det första av förhoppningsvis fler där Vägen ut! kooperativen kan vara med och påverka det återfallsförebyggande arbetet, dels genom att dela med sig av sina erfarenheter, dels genom att hitta nya sätt att samarbeta med andra socialt ansvarstagande företag.

Christina Xenos

Metodutvecklare/Projektledare, Vägen ut!

BRG utlyser medel för affärsutveckling

Den 29/5 öppnar nästa utlysning inom programmet för socialt företagande. Därför anordnar BRG ett seminarium för dig som vill veta mer om programmet och som har en idé som du vill förverkliga. Under seminariet får du chansen att diskutera dina frågor och idéer direkt med BRG. Du kan också – redan nu – läsa mer om vilka projekt som fick finansiering i den förra omgången genom att klicka här.

På plats under eftermiddagen finns också Camilla Backström, Senior Advisor från Mötesplats Social Innovation, som presenterar publikationen ”Nya finansieringsformer för social innovation”.

Program:

  • Business Region Göteborg – Inledning
  • Mötesplats Social Innovation – Camilla Bäckström
  • Fika – nätverkande med övriga deltagare
  • Business Region Göteborg – Information om socialt företagande i Göteborg samt om utlysning och ansökan
  • Frågestund – ställ dina frågor direkt till oss

Datum: 2015-06-17

Tid:15:00-18:00

Plats: Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 10 juni 2015

Frågor och anmälan: Maria Lindström

E-post: maria.lindstrom@businessregion.se

Tel: 031 – 367 61 66

Mer information

Bidrag finns att söka hos Stiftelsen Göteborgs Barnhus

Stiftelsen Göteborgs Barnhus lämnar bidrag till föreningar och stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet på ideell grund. Deltagarna skall vara bosatta i Göteborg och under 18 år. Bidrag lämnas inte till verksamheter som har kommunen, regionen eller staten som huvudman.

Exempel på sammanslutningar som kan söka bidrag är idrottsföreningar, scoutkårer, schackklubbar, kulturföreningar, invandrarföreningar, handikappföreningar med flera. Småskalig verksamhet i lokala föreningar med ideellt arbetande ledare prioriteras.

Bidrag lämnas till ny-, till- och ombyggnad av lokaler, inredning, varaktig utrustning, material samt projekt med tydligt barn- och ungdomsfokus.
Bidrag lämnas inte till kostnader för den löpande verksamheten, resor eller utbildning.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 mars respektive 15 september.
Ansökningsblankett finns att hämta på stiftelsens hemsida www.goteborgsbarnhus.se

Med vänlig hälsning

Kontakt:

Margita Björklund
Föreståndare
bjorklundmargita@gmail.com
telefon 0706-47 41 34

Postadress:

Stiftelsen Göteborgs Barnhus
Nordea Stiftelsetjänst
405 09 Göteborg

Dialog om våldsbejakande extremism

Nationella samordnaren bjuder in civilsamhällets organisationer till dialog

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, och hennes medarbetare bjuder in till dialog med civilsamhällets organisationer på olika platser i landet. Syftet med mötena är att presentera samordnarens arbete, lyssna till goda erfarenheter från civilsamhället och skapa nya kontaktytor mellan organisationer.

Anmäl ditt intresse senast en vecka innan mötet till nedan angiven adress. Uppge namn och organisation.

20 maj 2015: Stockholm, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 A kl 16.00 – 20.00
Anmälan via mejl till stockholmsmote@regeringskansliet.se

21 maj 2015: Göteborg, Clarion Collection Hotel Odin, Odinsgatan 6 kl 16.00 – 20.00
Anmälan via mejl till goteborgsmote@regeringskansliet.se

9 juni 2015: Malmö, Hotel Nobel House, Per Weijersgatan 6, kl 15.00 – 19.00
Anmälan via mejl till malmomote@regeringskansliet.se

Om du har frågor

För pressfrågor, kontakta Fredrik Hammarbäck, 08-4051913, fredrik.hammarback@regeringskansliet.se

Övriga frågor, kontakta Martha Hannus, 08-4054636, martha.hannus@regeringskansliet.se

Nytt register för Idékoms anslutna föreningar

I arbetet med att implementera överenskommelsen om samverkan mellan social ekonomi och Göteborgs Stad har staden lanserat en en ny webbsida, samverkan.socialhallbarhet.se. Webbplatsens syfte är att underlätta och förstärka samverkan, i första hand, för nya och gamla aktörer inom stadens förvaltningar och bolag, men även för social ekonomi. På sidan finns information om tillvägagångssätt, finansieringsalternativ, goda exempel på samverkan, samt ett register på föreningar som har valt att ansluta sig till överenskommelsen. I föreningsregistret finns kontaktuppgifter och respektive förenings verksamhet beskrivs i en kortare text.

Orsaken till att enbart anslutna föreningar finns med är att staden inte har någon möjlighet göra ett rättvist urval av föreningar på något annat sätt  då det inte finns några heltäckande förteckningar över vilka eller ens hur många föreningar det finns i Göteborg.

Om du är med i en förening som vill ansluta sig till överenskommelsens principer hittar du mer information i huvudmenyn under anslut förening.

/Sven Bjerde, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning

Föreläsning om frivilligarbete

Göteborgs Föreningscenter arrangerar en föreläsning på temat att fånga upp engagemang och hitta fler frivilliga. Ambitionen att ge ny kunskap, nya perspektiv och verktyg för att arbeta kring:

• Drivkraft och motivation – det som får människor att vilja göra skillnad
• Rekrytering – att nå ut och engagera fler
• Hållbart engagemang – för dig och din organisation

I Volontärbyråns årliga undersökning Volontärbarometern och aktuell forskning kan ser man att formerna för engagemanget förändras men individens drivkrafter är detsamma. Vad innebär det i det dagliga arbetet, och vad innebär det för det fortsatta utvecklingsarbetet?

Föreläsningen hålls av Marita Klasson som har mångårig erfarenhet av ideellt engagemang och föreningsutveckling.

Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 B

Tid: Torsdag den 16 april, klockan 14.00–17.00. Tid för fika och mingel: 15.15–15.45

Anmälan görs senast den 14 april till Agneta Rapp agneta@gfc.se eller 0733-259096

Nästa möte i Integrationsdialogen Göteborg

Datum: 20 januari 2015.
Plats: IM (Individuell Människohjälp) Andra Långgatan 19, 2 våning.
Tid: Kl.14-16.

Program:
Samtal kring erfarenheter av konferensen 8 december 2014 Hammarkullens Folkets Hus.
Vad blir nästa steg i Dialogens integrationsarbete?
Övriga nyheter lokalt/regionalt/nationellt.

Kontaktperson:
Gun Holmertz, verksamhetsansvarig för Caritas frivilligcentral Hjällbo
Mobil: 0707 57 53 27
E-post: gun.holmertz@telia.com

Hälsningar
Gun