Anslut din organisation

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg.

Den 31 maj 2012 tog Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att anta förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg (§ 14 Dnr 0169/12). Göteborgs Stad bjuder in alla organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg att ansluta sig till överenskommelsen.

En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Överenskommelsen utgår från att den sociala ekonomins organisationer bärs av värderingar som utgår från respekten för demokratiska principer och för människors lika värde. En förutsättning för undertecknandet är att organisationens beslut om att ansluta sig till överenskommelsen är fattat i enlighet med organisationens stadgar.

Anslutningsblankett lokal överenskommelse GBG

Blanketten skickas undertecknad till:
Sven Bjerde
Organisationsstöd för social hållbarhet
Social resursförvaltning
Box 6131, 400 60 Göteborg

 

 

De organisationer som anslutit sig kommer att publiceras på den här webbplatsen