Anslut din organisation

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg.

Den 31 maj 2012 tog Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att anta förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg (§ 14 Dnr 0169/12). Göteborgs Stad bjuder in alla organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg att ansluta sig till överenskommelsen.

En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Överenskommelsen utgår från att den sociala ekonomins organisationer bärs av värderingar som utgår från respekten för demokratiska principer och för människors lika värde. En förutsättning för undertecknandet är att organisationens beslut om att ansluta sig till överenskommelsen är fattat i enlighet med organisationens stadgar.

Anslutningsblankett lokal överenskommelse GBG

Blanketten skickas undertecknad till:

Marie Zachrisson Gärdehed
Kansli GOT UNITED – Forum för samverkan
Södra Allégatan 1 B, Mötesplatsen
413 01 Göteborg

De organisationer som anslutit sig kommer att publiceras på den här webbplatsen