Alice Bah Kuhnke (Mp) vill se fler satsningar på frivilligorganisationer

Drygt 325 asylsökande som är inskrivna i frivilligorganisationen Caritas olika program var bjudna på jullunch i lokalerna i Hjällbo den 21 december.

På Gästlistan fanns också kultur-och demokratiminstern Alice Bah Kuhnke som menar att frivilligorganisationernas roll i välkomnandet av nyanlända är helt avgörande:

– De spelar en oerhört stor roll, vi skulle aldrig klara av det vi kämpar med om det inte vore för det civila samhällets organisationer, säger hon i ett inslag i Sveriges Radio P4.

P4 Göteborg – Alce Bah Kuhnke vill se fler satsningar på frivilligorganisationer