2014 års uppföljning av överenskommelsen

Varje år ska Idékom göra någon form av uppföljning av den lokala överenskommelsen om samverkan. 2014 gjordes den i form av en enkät som skickades ut till tjänstemän i staden och representanter för social ekonomi. Nu är enkäten sammanställd och resultatet är tänkt att användas som underlag till fortsatta samtal mellan parterna.

ENKÄTRESULTAT 2014: uppföljning åtaganden