Idékom – ett råd där staden och social ekonomi möts

Vilka framtida behov behöver Göteborg ha en plan för och vilka aktuella problem behöver få en lösning under 2015? Hur kan social ekonomi bidra och hur kan Göteborgs stad bidra?

Överenskommelsens principerSamverkansrådet Idékom bildades i mars 2010 och ledde arbetet med att ta fram Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi som. I Överenskommelsen formuleras sex viktiga förhållningssätt som ska råda när kommunen och föreningslivet möts.  

Två till tre gånger per halvår möts rådets 20 ledamöter, såväl tjänstemän och politiker från kommunen som representanter från social ekonomi för att lyfta aktuella frågor.